Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

KHẮC KHOẢIKHẮC KHOẢI

Vần thơ thao thức từng đêm
Ngượng ngùng câu chữ với niềm riêng ta
Bao đêm trăng xuống la đà
Ánh trăng đơn lẻ cũng là lời thơ
Chạnh lòng cuộc sống đục - dơ
Xô xô đẩy đẩy vần thơ xa dần
Thế thời giấc mộng phù vân
Gặt sầu biệt xứ mơ lần thăm quê

Trĩu hồn rủ mọng tái tê
Như bông lúa chín muốn về... chờ tay
Tôi ơi gắng nhé mỗi ngày
Lại quê thỏa nhớ... rồi vày vò thơ...

26-02-2016

Nguyên Hữu