Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

MẸ CỦA CONMẸ CỦA CON
(Song thất lục bát)

Thời gian khắc nếp nhăn mẹ ạ
Khổ cuộc đời tóc đã già sao
Trăng nhìn nước mắt lao xao
Trĩu đôi mắt mẹ thì thào: nín con

Sống hãy nhớ vuông tròn đạo hiếu
Kệ cuộc đời nợ thiếu con nghe
Tâm người một chuỗi u mê

Bàn tay gân guốc nắng che mưa đùm

Trăn trở lắm bao trùm tâm mẹ
Ánh sáng tìm chỉ vẽ cho con
Thoát bần cuộc sống tươi hơn
Hằn khuân mặt mẹ mây hờn gió hôn...

09/03/2014

Nguyên Hữu