Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

MẸ TÔIMẸ TÔI
(Thủ vĩ ngâm)

Mẹ lặng tìm bên sợi tóc vương
Mẹ ơi bạc trắng tháng năm trường
Mẹ nhìn chỉ dỗi phai mầu sợi
Mẹ thấy kim hờn nhạt sắc rương
Mẹ chở mây trời còng nỗi khổ
Mẹ che nắng gió trĩu niềm thương

Mẹ là biển rộng mênh mông cõi
Mẹ tựa non ngàn chắn tuyết sương...

13/03/2014
Nguyên Hữu