Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

MIẾNG TRẦUMIẾNG TRẦU

Cánh phượng nàng têm ngọt vị mời
Tâm tình quyện sánh đỏ bờ môi
Cau tròn bổ khéo thành năm miếng
Lá cuộn dùi vừa một tí vôi
Liếc mắt trao duyên quan họ gọi
Đưa mi nhận ái dân ca vời
Sân đình mấy bận giăng tơ thắm
Thiếp chọn chàng ăn đẹp cặp đôi...

28.12.2013

Nguyên Hữu