Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

MONG ANHMONG ANH

Anh ơi em vẫn đợi
Vẹn nguyên tấm thân này
Ngọt ngào chờ anh đấy
Vuốt say
bàn tay anh

Anh ơi em v
ẫn đợi
Đôi mắt em vẫn dõi
Lố
i anh đi vương đó
Bóng anh em c
ất rồi


Anh ơi ngọt đôi môi
Hôm anh đi uống vội
Mới vơi thôi chưa cạn
Về uống nốt anh ơi

Anh ơi làn tóc rối
Anh vẫn thường hay gỡ
Lâu nay vì nó đợi
Rối quá rồi anh ơi


Vương vấn lời anh nói
Nóng hổi trái tim em
Thổn thức vớ
i đôi môi
Đêm anh đi hôn nó

Cu
ộc đời đầy bão tố
Khổ ải bến dòng sông
Rêu xanh đầy mọc phủ
Nhớ lắm anh biế
t không

Anh ơi em v
ẫn đợi
Mai về
nhé anh ơi
B
ão lai nổi lên rồi
Mênh mông con nư
ớc đợi

Bến ngập
úng nước rồi
Rêu mọc dài lấp lối
Cõi m
ơ đời trìm nổi
Về đi... mai về
đi...

09/10/2013
Nguyên H
ữu