Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

MONG ANHMONG ANH

Anh ơi em vẫn đợi
Vẹn nguyên tấm thân này
Ngọt ngào chờ anh đấy
Vuốt say
bàn tay anh

Anh ơi em v
ẫn đợi
Đôi mắt em vẫn dõi
Lố
i anh đi vương đó
Bóng anh em c
ất rồi

Anh ơi ngọt đôi môi
Hôm anh đi uống vội
Mớ
i vơi thôi chưa cạn
Về uống nố
t anh ơi

Anh ơi làn tóc r
ối
Anh vẫ
n thường hay gỡ
Lâu nay vì nó đợi
Rối quá rồ
i anh ơiVương vấn lời anh nói
Nóng hổi trái tim em
Thổn thức vớ
i đôi môi
Đêm anh đi hôn nó

Cu
ộc đời đầy bão tố
Khổ ải bến dòng sông
Rêu xanh đầy mọc phủ
Nhớ lắm anh biế
t không

Anh ơi em v
ẫn đợi
Mai về
nhé anh ơi
B
ão lai nổi lên rồi
Mênh mông con nư
ớc đợi

Bến ngập
úng nước rồi
Rêu mọc dài lấp lối
Cõi m
ơ đời trìm nổi
Về đi... mai về
đi...

09/10/2013
Nguyên H
ữu