Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

MONG CONMONG CON
(Lục ngôn thể)

Chín tháng đi, mười ngày chờ
Bàn tay mẹ, vuốt giấc mơ
Khi trườn nghịch, hằn bụng lệch
Lúc đp chơi, nổi chân quờ
Hạnh phúc đâm chi thơm khắp chốn
Niềm vui rộn nở tỏa vô bờ
Thiêng liêng tiếng khóc ngày mai vọng
Ấm áp xuân về quyện tích thơ...

09/03/2014

Nguyên Hữu