Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

NÉT NGỌCNÉT NGỌC
(Áp cú)

Em khoe nét đẹp thẹn hoa người
Người có hay rằng mộng nắng tươi
Tươi thắm vành môi hừng ngọc biếc
Biếc xanh cọng cỏ rạng xuân ngời
Ngời da mịn ấy bờ vai sáng
Sáng mắt trong hầy lọn tóc phơi
Phơi quả tim anh hờn thổn thức
Thức đòi lấy vợ đó nàng ơi...19/11/2014
Nguyên Hữu