Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

NÉT VẼ ĐỜI


NÉT VẼ ĐỜI


Trời xanh xanh và đất ngọt lành
Em xuân xanh căng đ
ầy nhựa sống
Mái tóc bồng gió thổi mênh mông
Cõi h
ư không mươn man suối tóc
Hờn môi cong khuyết mả
nh trăng cưi
Ư
c sương rơi nét vẽ cuộc đời
Thu ru hời đồ
ng thơm hương lúa
Cánh bu
m dương mắt biếc em tươi

Chiếc lá trôi rô hò sóng gọi
ớng rễ dừa vài bóng quả đưa
In mt nước sớm trưa mọng quá
Con cá thèm nhảy đớp thử xem
Rơi cái bõm... khoảng không cuộc sống
Vần thơ anh thèm thuồng cũng nhẩy
Vin với được rồi cõi mộng mơ
ớng bỉnh quá vần thơ ở lại
Nhem thèm tôi - giọt sữa dừa cười...

10/10/2013
Nguyên Hữu