Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

NÉT VẼ ĐỜI


NÉT VẼ ĐỜI


Trời xanh xanh và đất ngọt lành
Em xuân xanh căng đ
ầy nhựa sống
Mái tóc bồng gió thổi mênh mông
Cõi h
ư không mươn man suối tóc
Hờn môi cong khuyết mả
nh trăng cưi
Ư
c sương rơi nét vẽ cuộc đời
Thu ru hời đồ
ng thơm hương lúa
Cánh bu
m dương mắt biếc em tươi
Chiếc lá trôi rô hò sóng gọi
ớng rễ dừa vài bóng quả đưa
In m
t nước sớm trưa mọng quá
Con cá thèm nhảy đớp thử
xem
Rơi cái b
õm... khoảng không cuộc sống
Vầ
n thơ anh thèm thuồng cũng nhẩy
Vin vớ
i được rồi cõi mộng mơ
ớng bỉnh quá vần thơ ở lại
Nhem thèm tôi - giọt sữa dừ
a cười...

10/10/2013
Nguyên Hữu