Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

NGOẠI TÌNHNGOẠI TÌNH


Tạo hóa trêu người
Thế
gian cười khó hiểu
Cuộc sống đờ
i người
Ngắn ngủi bấy nhiêu thôi...
Anh giỏi giang
Chị thì xinh đẹp
Giấ
c mơ đời
Hạnh phúc cũng nhiêu thôi...
Dòng đời trôi

Tuyệt vời nơi mái ấm
Đôi từng đôi
Hạnh phúc mỗi gia đình...
Giọt tình vương
Hương đi thương luyến ái
Cõi mơ đời
Trễ nải những cuộc vui...
Anh hay tôi
Chị này hay em gái
Giấc mộng xa vời
Tìm kiếm giấc mơ hoa...
Xót xa cười
Kẻ tìm vui
Người phận tủi
Khóc than rồi
ng đón rước niềm vui...
Mái ấm gia đình
Ân tình hình dấu cộng
Hạnh phúc xoay vần
Chạy nhảy dong chơi
Vấp...
Vớ rồi
Tình đời trồng tréo nối
Dấu nhân đời
Dấu cộng, cộng mãi cũng thua thôi...
Mấy ai cười mà trọn những cuộc vui
Mấy kẻ vui không đánh mất nụời...
Giấc mơ đời chợt khóc
Mái ấm cuộc vui cũng bật khóc
Lõa đời...
Vẫn có ngưi cười
Vẫn tiếp nối niềm vui
Vẫn chảy trôi xuôi dòng đời bất tận
Khóc - cười
Ôi...
Há kiếp mỗi con người...

11/10/2013
Nguyên Hữu