Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

NHIÊU KHÊ CHUYỆNNHIÊU KHÊ CHUYỆN

Đời xem bỏng mắt muốn yêu chưa
Giọt ái dài loang mướt mượt đùa
Khổ nuốt khô thôi buồn chẹp miệng
Râu dài vuốt thả ngẫm ngày xưa...

................

Hương tình vẫy gọi chẳng ai thưa
Chạnh đấy trời còn lúc nắng mưa
Phải nhẽ không thèm sao cuộc sống
Môi khô nuốt miếng mộng như đùa...

..............

À ừ lả lướt chuyện cà dưa
Vớ vẩn sao anh nghĩ bán mua
Cứ mát xuân trời thì thế hả
Ngon ròn nhắc vị mãi là chua…

19.11.2014
Nguyên Hữu