Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NỖI NIỀM CHIỀU ĐÔNGNỖI NIỀM CHIỀU ĐÔNG
(Tứ tuyệt)

Giọt nắng làm chiều cháy giấc đông
Thềm loang kéo mộng khỏi khuê phòng
Mấy bữa xuân đi sao chửa lại
Thu chờ, hạ khóc có biết không?...

_________


Nỗi nhớ nao chiều ngóng gió giông
Xua sầu giấc nghẹn quả tim hồng
Sao đành rũ bỏ mùa hoa nở
Góc vắng thương thân phận má hồng…

=======


Đã nói đâu cần cứ đẽo gông
Xa xôi kiếm gọi lá diêu bông
Băng đèo lội suối tìm chửa thấy
Gục mỏi than ca mệt cánh đồng…

=====

Trả lại tình em… trả lại không
Năm chờ tháng đợi cải buông ngồng
Lầu son gác tía chàng ơi bỏ
Chiếu cỏ - niềm vui đẹp cầu vồng…

17/11/2014

Nguyên Hữu