Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NỤ CƯỜI ĐÔNG


NỤ CƯỜI ĐÔNG
(Bát vận đồng âm)

Đông sang vẫn nở đẹp môi người
Thắm sắc hoa thèm rực rỡ tươi
Lãng tử vui lây trăng khỏa tưới
Thi nhân thích vận phú khoe cười
Cung mây bổng nhịp mơ ngày cưới
Phách gió trầm thanh mộng phút lười

Hỡi cõi trần gian tình bện lưới
Tơ se hạnh phúc điểm à: mười…

17.11.2014

Nguyên Hữu