Sunday, 29 December 2013

SOI GƯƠNG


SOI GƯƠNG

Thiếu nữ soi gương thấy bóng mình
Ô kìa sống mũi dọc dừa xinh
Môi hờ ngọt mọng vương by Bướm
Tóc thả thơm đầy quyện đóa Quỳnh
Má lúm đồng tiền duyên cửa Phật
Vai thon trắng ngọc đẹp sân Đình
Liêu trai vẫy gọi mơ giây ái
Ưp đượm xuân lành khát mộng trinh...

28.12.2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a comment