Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

THĂM QUÊTHĂM QUÊ
(Lục ngôn thể)

Mộng tìm kiếm mãi ở đâu xa
Đng thơm lúa ngt áo mơ tà
Eo thon ghẹo trời tươi nắng
Ngực nở trêu đất thắm hoa
Tóc phảng hương mây dài bát ngát
Môi hờ vị gió trải bao la

Đầu xuân tình rộn thôn mẹ
Luyến nhịp đàn, nhớ quê cha...

12/03/2014

Nguyên Hữu