Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

TỚ GHEN


TỚ GHEN
(Song tứ bát)

Chứ thương, chứ nhớ
Nắng nhé chứ đừng
Hôn lên gò má phấn hừng màu yêu…

Gió giận làm kiêu
Trách điều váy áo
Vò xé nụ cười, lặng tháo son môi…

Mây kia già ơi
Ấp ôm tóc rối
Xanh đời chớ nhuộm một mối sầu vương…

Em là để thương
Em là để nhớ
Em là nỗi khổ của tớ - đa tình…


15/11/2014

Nguyên Hữu