Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

TRĂNG NONTRĂNG NON
(Lục ngôn thể)

Tựng đây, hề lố hồn
Làn da trắng, thắm môi son
Trăng đùa mười sáu hãy khuyết
Gió giỡn Thập Tam vừa tròn
Ướm thử đồng tình hơi bị nhỏ
Đo chơi cũng phải hãy còn non

Làm chi lấn át nhau vậy
Mắt mũi chen nhìn mấy chú on...   (online)

12/03/2014
Nguyên Hữu