Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

TRÈO HÁI NỤ CƯỜI TRÈO HÁI NỤỜI

Nụời em đem cho anh sức mạnh
Đánh thức niềm tin trong anh thức dậy
Lửa tình cháy, em
ơi ngày mai nhé
Hành trang anh s
ửa xoạn sẵn sàng rồi
Tạ
o hóa ơi, thiên thai đời vẫy gọi
Ngã rẽ cuộc đời anh đế
n em ơi
S
i đá rơi, bưc chân người leo núi
Đứa trẻ
tươi, nhng bước chân đầu đời

Khó khăn lắm, nhưng ham muốn gọi mời
Giống anh thôi ham muốn cõi mơ người
Anh sẽ tới dẫu chông gai sẵn đợi
Chờ anh nhé với nụời trên môi
Thiên thần nào tô vẽ đó - đôi môi
Gửi xuống trần gian khéo dử nụi...
Rêu phong trượt rỉ máu rồi nhăn nhó
Thế gian cưi gượng dậy dữ nét tươi
Hai tay dâng cao trái tim khao khát
Cháy bập bùng hiến tặng nụời em
Tay trong tay giọt lệ rơi vui sướng
Ôm tim nồng - hai con tim nóng bỏng
Vẽ hai nụời, gần nhau gần lắm
Nụời hôn nhau... vũ khúc mây ngàn...

09/10/2013
Nguyên Hữu