Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐUA ĐÒI KHOE THỊT


ĐUA ĐÒI KHOE THỊT

Sơn thôn thiếu nữ khoe khăn mới
Phố thị cô nàng đọ tất xinh
Một phía cao tường che cái cổ
Dăm nơi thấp cổng mở chân mình
Nhân tâm xuống cấp không bình luận
Đức hạnh phai tàn miễn đệ trình
Ngứa mắt bên này thôi đảo lại
Cong xều hếch nhẩy méo môi khinh...

27.12.2013
Nguyên Hữu