Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

UỐNG THUỐC NGỦUỐNG THUỐC NGỦ
(Lục ngôn thể)

Khuya đêm ái gọi hững hờ thường
Nũng nịu tay chìa bỗng chạnh thương
Chả để eo sèo mặt gối
Sao đành nhạt nhẽo lòng giường
Buông rèm mộng thơm mùi mật
Thả cửa mơ ngọt vị đường

Tí đim đu canh vui tưởng tận
Đâu rè Du gáy đim ba phương...

10/03/2014

Nguyên Hữu