Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

XUÂN RIÊNG
XUÂN RIÊNG
(Lục ngôn thể)

Trống rộn vang khắp mọi miền
Muôn hoa gọi tiết xuân thiêng
Quên đi tất cả sầu toái
Gác bỏ hoàn toàn muộn phiền
Thả mộng vui vầy tô tạo hóa
Ươm tình hớn hở vẽ thiên nhiên

Mây vờn hạc quyện bồng lai cảnh
Một góc mình, một cõi tiên...

13/03/2014
Nguyên Hữu