Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

DUYÊN QUÊDUYÊN QUÊ
(Lục ngôn thể)

Thấp thoáng xuân, mộng vương tà
Quai thao rộn rã khúc hoan ca
Mây vờn bóng nắng tìm sắc
Gió vuốt hàng cây kiếm hoa
Nhựa sống tươi mơ dáng ngọc
Nguồn yêu thắm mộng vai ngà

Đôi tay múa lượn trời xanh khát
Rộn đất quê mình những bước qua...

16/03/2014
Nguyên Hữu