Wednesday, 1 January 2014

HÀNG XUÂN


HÀNG XUÂN

Ái nữ rao vui hỏi bạn cần
Đào bung nụ nở đẹp trời xuân
Buông quang lảớt đau thân áo
Bỏ gánh đong đưa xót chiếc quần
Mộng đỏ thiên thai mua chén ái
Mơ hồng lạc thú bán ly ân
Mai hờn cánh rụng tràn mi nước
Phận gái mong manh hạt bụi trần...


31.12.2013
Nguyên Hữu


No comments :

Post a Comment