Saturday, 12 October 2013

LẠC BƯỚCLẠC BƯỚC

Nếu biết lầm đường sao vẫn bước
Lạc cõi tà ma thấy xót xa
Tiểu nhân - quân tử ai đâu luận
Bỉ ổi - thanh tao mấy chữ bàn
Khóc than thân liễu vùi lũ gió
Ấu trĩ kề tai phỉ mấy lời
Võng ru cái cõi thiên thai ứa
Lệ
đá vương dài BÃI THA MA...
11/10/2013
Nguyên HữuNo comments :

Post a comment