Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

LUYỆN VÕLUYỆN VÕ

Chàng đè thiếp xuống giương cung gi
Phượng cuộn long cương  ngóc vuốt gìm
Kiếm múa đâm trên tròn mắt dọa
Khiên vờn đỡới bậm môi im
Ngưi tung đá cưc như sàn diễn
Kẻ hứng đưa quyền giống xưởng phim
Võ luyện văn ôn chờ thế sự
Ta nhìn giật thót khổ con tim...

29.12.2013

Nguyên Hữu