Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

MỖI NGƯỜI MỖI NGHỀMỖI NGƯỜI MỖI NGHỀ
(Lục ngôn thể)

Nghiêng mông đánh vẹo nỗi sầu bi
Bể khổ vô biên nhọc xá gì
Váy rộng thiếu chỉ đâu chạy
Quần dài thừa chân cứ đi
Thành công phải biết hòa hợp
Thất bại do không thích nghi

Cuộc sống nhiêu khê miệng lưỡi
Đành trơ vặt hái tuổi xuân thì...

19/03/2014
Nguyên Hữu