Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

TỊNH LẮNGTỊNH LẮNG
(Lục ngôn thể)

Gió quyện mây qua vũ khúc vờn
Ngàn lau tiễn biệt hoàng hôn
Xôn xao lá kể hoa khổ
Tíu tít cây kêu sương buồn
Núi gặng than thân lẻ bóng
Đồi cong trách phận cô đơn

Cung đờn thoảng lộng ai buông đó
Lặng kẻ sầu riêng tịnh lắng hờn...

17/03/2014
Nguyên Hữu