Friday, 27 October 2017

Tứ lục


*** Tứ lục
 (Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4

Thursday, 26 October 2017

Song tứ lục bát


*** Song tứ lục bát:

Vần bằng

x T x B1
x T x B1
x B x T x B1
x B x T x B1 T B2

x T x B2vần trắc

Sunday, 22 October 2017

Nhất thăng cửu hối


Nhất thăng cửu hối
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1
1-2
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6

Saturday, 21 October 2017

LỤC NGÔN THỂ
LỤC NGÔN THỂ CỔ ĐIỂN :*** Lục ngôn thể

1 - 2 – 3,– 4 – 6 B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 4)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 3)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 6)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 5)

Friday, 20 October 2017

SAY…SAY…

Lặng lẽ cùng đêm lặng lẽ vầy
Đêm vầy cuộc sống ta vầy đêm
Đêm đau chi rứa mà đêm khóc
Đẫm giọt nhiêu khê khổ lá gầy…

Lặng lẽ ta vầy nhiều đêm nay
Vui chan bĩ cực chốn nơi này
Một đêm, đêm nữa, thêm đêm nữa
Ta đẫm vị rồi chát – đắng - cay…

Wednesday, 18 October 2017

DĂNDĂN
(Nhất vận)

Sóng sánh vòng trời chẳng cõi yên
Khum tay tọa gối tĩnh tâm thiền
Dòm chi bấn cuộc sầu điên điển
Ngó rứa vui thời tủi sắc nghiên
Thả chữ răn lòng xây việc thiện
Vun câu khỏa tuệ đựng công hiền

Monday, 9 October 2017

Haiku


*** HaikuThơ ca Nhật Bản truyền thống thường dựa trên hình mẫu các câu 5 và 7 âm tiết và tồn tại dưới các hình thức thơ chôka (trường ca), waca (hòa ca) hay còn gọi là tanca(đoản ca), renca (liên ca). Từ thế kỷ XVl đến thế kỷ XlX, một thể thơ mới ra đời thay thế cho thể thơ renca, đó là thể haiku.

Friday, 6 October 2017

Bê Năm Hai


*** Bê Năm Hai
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2(v2)

1-2(v2)-3(v3)

Tuesday, 3 October 2017

Song thất bát ngôn


*** Song thất bát ngôn:

x T x B x x B1 (nhịp 2/2/3)

x B x T x x B1 (nhịp 2/2/3)

x x B x B x x T (nhịp 32/3)
x x B x T x x B1 (nhịp 3/2/3)

x T x B1 x x B2

Tam tứ thất


*** Tam tứ thất


1-2-3-4B1
1-2-3-4B1

1-2-3-4T1
1-2-3-4-5T1-6-7B2


Song thất lục bát


***Song thất lục bát:

x x t x b x T1 
x x b x T1 x B1 
x b x t x B1 
x b x t x B1 x B2 Lục bát biến thể


*** Lục bát biến thể ***

x T x T x B1
x T x B1 x T x B2


x T x T x B2