Sunday, 31 December 2017

Song tứ nhị
*** Song tứ nhị
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4(v1)
1-2(v1)-3-4(v2)
1-2(v2)

1-2(v2)-3-4(v3)

Friday, 29 December 2017

Lục bát biến thể*** Lục bát biến thể:

x T x T x B1
x T x B1 x T x B2
x T x T x B2
x B x T x B2 x B3

Thursday, 28 December 2017

Song tam tứ


*** Song tam tứ
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1-2-3(v1)
1-2(v1)-3(v2)
1-2(v2)-3-4(v3)

1-2(v3)-3(v4)


Wednesday, 27 December 2017

Ngũ nhất tứ*** Ngũ nhất tứ
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5(v1)
1(v1)
1-2(v1)-3-4(v2)

1-2-3(v2)-4-5(v3)

 Ví dụ:

Friday, 15 December 2017

Nhất bát nhất


*** Nhất bát nhất
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1(v1)
1-2-3-4-5-6(v1)-7-8(v2)
1(v2)

1(v2)


Wednesday, 13 December 2017

Lục nhất tam*** Lục nhất tam
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1-2-3-4-5-6(v1)
1(v1)
1-2(v1)-3(v2)

1-2-3-4(v2)-5-6(v3)


Tuesday, 12 December 2017

Song điệp độc vận***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)
Song điệp độc vận 
Tất cả 8 câu đều có 1 từ và chỉ có 1 vần. 

Sunday, 10 December 2017

Tứ thất cửu*** Tứ thất cửu
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4(v1)
1-2-3-4-5(v1)-6-7(v2)
1-2-3-4-5-6-7(v2)-8-9(v3)


1-2(v3)-3-4(v4)

Friday, 8 December 2017

TẠ TỪTẠ TỪ

Tạ từ đêm úa thu đi
Già thêm sợi tóc cũng vì tiếc thương
Nếp nhăn giận bận soi gương
Như vầng trăng vỡ mảnh vương nơi nào
Neo dòng đơn bóng thì sao?
Tiêu sầu đôi chén lặng bao lần sầu
Bước xiêu lưỡng mấy nhịp cầu
Vấp, ơ... giật, biết? Về đâu bây giờ

Saturday, 2 December 2017

Tân hình thức (8 chữ)*** Tân hình thức (8 chữ)

THƯƠNG QUÊ


THƯƠNG QUÊ

Ta phá đêm bằng vần thơ điên tỉnh
Giữa xóm nghèo cô tịnh tắm trăng suông
Mảnh trăng treo hư ảo trước màn sương
Muôn bộ nháy nơi rặng tre nhảy nhót...

Gió gọi gì trên vòm trời thánh thót
Lạnh tìm về nịnh nọt bờ môi khô
Dòng sông lặng xem trăng đến loã lồ
Con cá búng chầm chồ đâu mồi nhắm...

Friday, 1 December 2017

BẨY MƯƠI HAI NĂM GIẢI QUYẾT “GIẶC DỐT”


BẨY MƯƠI HAI NĂM GIẢI QUYẾT “GIẶC DỐT”

Tớ chỉ cu li chẳng lộ hình
Yêu thơ nên thả chữ linh tinh
Thả nhiều đôi lúc mình không hiểu
Luận đi, đọc lại thấy giật mình...

Luận đi, đọc lại thấy giật mình
Trời ơi!!!... tiếng Việt mình sâu rộng
Ngữ, từ rõ vậy suy linh tinh...

NIỆM KHÚCNIỆM KHÚC

Anh đi... niệm khúc loã lồ
Từng giọt kỉ niệm xô bồ lại thăm
Giọt khô hờn dỗi chỗ nằm
Giọt nào ướt cả chiếc khăn cuộc tình
Anh ngồi... trăn trở một mình
Mơ - tìm giữ lại những hình ảnh xưa

Tân hình thức (7 chữ)*** Tân hình thức (7 chữ)