Monday, 31 December 2018

Thơ Nhị Kiu Kiu

*** Nhị Kiu Kiu
1-2(v)
1-2-3-4-5(v)-6-7-8-9(v1)
1-2-3-4-5-6-7-8-9(v1)

1-2(v1)


Friday, 28 December 2018

Thơ 2 chữ


 
***Thơ 2 chữ

1-2T1
1-2T1
1-2B1
1-2B1

1-2T2Thursday, 27 December 2018

Tuesday, 25 December 2018

Thơ 3 chữ
*** Thơ 3 chữ
1-2-3T1
1-2-3T1
1-2-3B1
1-2-3B1

1-2-3T2


Monday, 24 December 2018

Thơ 3 chữ

*** Thơ 3 chữ
1-2-3B1
1-2-3B1
1-2-3T1
1-2-3T1

1-2-3B2LỜI NHẮN CHO NGƯỜI ĐILỜI NHẮN CHO NGƯỜI ĐI

Anh cứ đi vô tâm không ngoái lại
Phía đằng sau: em vẫn mãi dõi theo
Phía đằng sau: khó, khổ lắm... quê nghèo
Phía đằng sau: nơi tình yêu ở lại...

Anh vô tư, khi nơi em trống trải
Cần một bờ vai vững chắc nương vào
Ngoài kia đó to - nhỏ tiếng xì xào
Khờ dại thật, biết khi nào... mãi đợi...

Saturday, 22 December 2018

Thơ 4 chữ
*** Thơ 4 chữ
1-2-3-4T1
1-2-3-4T1
1-2-3-4B1
1-2-3-4B1

1-2-3-4T2

Wednesday, 19 December 2018

Thơ 4 chữ

*** Thơ 4 chữ
1-2-3-4B1
1-2-3-4B1
1-2-3-4T1
1-2-3-4T1

1-2-3-4B2

Tuesday, 18 December 2018

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
(Thất ngôn)

Đặt tay lên ngực - hát Quốc ca
Chiến đấu không ngơi - cúp ở Nhà
Mười năm chờ đợi vui khôn tả
Việt Nam vô địch - lại vang xa
Đêm nay không ngủ - ai “bão” nhỉ?
Chỉ có nụ cười đáp lại ta

Monday, 17 December 2018

7 chữ (tự do)
*** 7 chữ (tự do)


TỰ HÀO VIỆT NAM
TỰ HÀO VIỆT NAM
(Thất ngôn)

Đất nước mình kìa thấy sướng không
Nhiều năm mơ - đợi - ngóng ánh hồng
Hôm nay thỏa ước rồi à nhé
Đoàn quân thầy Park đã hoá rồng
Việt Nam vô địch Đông Nam Á
Cúp đã rinh về rất thành công

Sunday, 16 December 2018

Thơ 5 chữ

*** Thơ 5 chữ
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5B1

1-2-3-4-5T2

Saturday, 15 December 2018

Thơ 5 chữ
*** Thơ 5 chữ
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5B1
1-2-3-4-5T1
1-2-3-4-5T1

1-2-3-4-5B2

Friday, 14 December 2018

Thơ 6 chữ*** Thơ 6 chữ
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6B1

1-2-3-4-5-6T2

Tuesday, 11 December 2018

Thơ 6 chữ*** Thơ 6 chữ
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6T1

1-2-3-4-5-6B2

Monday, 10 December 2018

Thơ 7 chữ*** Thơ 7 chữ
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7B1

1-2-3-4-5-6-7T2

Sunday, 9 December 2018

THẤT NGÔN*** THẤT NGÔN
1 2  3  4  5  6  7B1
1 2  3  4  5  6  7 B1
1 2  3  4  5  6  7T
1 2  3  4  5  6  7 B1
1 2  3  4  5  6  7T
1 2  3  4  5  6  7 B1
1 2  3  4  5  6  7T
1 2  3  4  5  6  7 B1

Saturday, 8 December 2018

6 chữ (tự do)*** 6 chữ (tự do)


Thơ 7 chữ

*** Thơ 7 chữ
1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7T1

1-2-3-4-5-6-7B2
Sunday, 2 December 2018

Thơ 8 chữ*** Thơ 8 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8T1
1-2-3-4-5-6-7-8T1
1-2-3-4-5-6-7-8B1
1-2-3-4-5-6-7-8B1

1-2-3-4-5-6-7-8T2Saturday, 1 December 2018

Thơ 8 chữ
*** Thơ 8 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8B1
1-2-3-4-5-6-7-8B1
1-2-3-4-5-6-7-8T1
1-2-3-4-5-6-7-8T1

1-2-3-4-5-6-7-8B2Friday, 30 November 2018

Thơ 9 chữ
*** Thơ 9 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1

1-2-3-4-5-6-7-8-9T2Thursday, 29 November 2018

LỤC NGÔN***LỤC NGÔN
1 2  3  4  5  6B1
1 2  3  4  5  6 B1
1 2  3  4  5  6T
1 2  3  4  5  6 B1
1 2  3  4  5  6T
1 2  3  4  5  6 B1

Tuesday, 20 November 2018

Thơ 9 chữ*** Thơ 9 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1

1-2-3-4-5-6-7-8-9B2


Saturday, 17 November 2018

Thơ 10 chữ*** Thơ 10 chữ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0B1

1-2-3-4-5-6-7-8-9-0T2Friday, 16 November 2018

Nhất tam ngũ thất*** Nhất tam ngũ thất
1(v)
1(v)-2-3(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2-3-4-5(v2)-6-7(v3)

1(v3)Thursday, 15 November 2018

Nhị tứ lục bát (vần bằng)*** Nhị tứ lục bát (vần bằng)
1-2B
1-2B-3-4T
1-2-3-4T-5-6B
1-2-3-4-5-6B-7-8B

1-2BWednesday, 14 November 2018

Nhị tứ lục bát (vần bằng)*** Nhị tứ lục bát (vần bằng)
1-2B
1-2B-3-4T
1-2-3-4T-5-6B
1-2-3-4-5-6B-7-8B

1-2B