Thursday, 25 January 2018

TỰ HÀO U23 VIỆT NAMTỰ HÀO U23 VIỆT NAM

Tôi gào, tôi hét, Việt Nam
Cố lên tí nữa ghi trang sử vàng...
Bao năm quanh quẩn ao làng
Nay bơi biển lớn - thi làm sao đây
Lót đường - bia miệng họ xây
Đắng lòng vậy nhỉ - ta gây bất ngờ
Hàn Quốc thắng phải mệt phờ
Ốt trây thất thủ dưới cờ Việt Nam

Wednesday, 24 January 2018

Thuận nghịch độc***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
(vần) B - B - T - T - T - B - B (vần)
           T - T - B - B - T - T - B (vần)
(Vần) B - T - T - B - B - T - T (đối câu 4)
           T - B - B - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
(Vần) B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
           T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Tuesday, 23 January 2018

TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (không đối)*** TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (không đối)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần) 


Monday, 22 January 2018

Thập ngôn
***  Thập ngôn


1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B(Vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B(Vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10T
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B(Vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10T
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B(Vần)

Saturday, 20 January 2018

THÓI ĐỜITHÓI ĐỜI
(Cửu ngôn)

Đôi khi ước là viên sỏi dưới biển sâu
Ẩn núp trong dòng nước mát chẳng ngước đầu
Lặng lẽ thế không muốn nhìn cuộc sống nữa
Ồn ào, bon chen… như loạn tiếng rú tầu
Nhưng phép mầu có bao giờ trong điều ước
Vẫn là sỏi thôi – trên bãi cát loạn mầu

Friday, 19 January 2018

CHIỀUCHIỀU
(Áp cú)

Nét vẽ trời chiều nhớ bóng mây
Mây đi khuất dáng cũng tròn ngày
Ngày mai ở lại đừng quên bữa
Bữa trước không về để nhớ lây
Lây nỗi hờn ghen sương vấn buộc
Buộc cơn giận dỗi gió ngưng vầy

Wednesday, 17 January 2018

Áp cú


***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Tuesday, 16 January 2018

Cửu ngôn
*** Cửu ngôn

1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)

1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4-5-6-7-8-9(vần)

Monday, 15 January 2018

TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG - 2 VẦN (KHÔNG ĐỐI)*** TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG - 2 VẦN (KHÔNG ĐỐI)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần) 

Sunday, 14 January 2018

Nhất vận (Độc vận)***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)
Nhất vận(Độc vận)


Friday, 12 January 2018

Tứ Tuyệt Luật Trắc Vần Bằng: (không đối)


*** Tứ Tuyệt Luật Trắc Vần Bằng: (không đối)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần) 


CÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒICÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒI
(Thất ngũ bát)

Cô ấy đã đi rồi phải không
Sao ngóng trông điều gì
Đau ơi tình vẫn ở lì chửa đi…

Cô ấy đã vu quy cùng người
Sao lại cười – đôi môi?
Con tim muốn nổ vỡ đời… tủi thân…

Thursday, 11 January 2018

Song thất lục*** Song thất lục
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1-2-3-4-5-6-7(v1)
1-2-3-4-5(v1)-6-7(v2)
1-2-3-4(v2)-5-6(v3)

1-2-3-4-5(v3)-6-7(v4)


QUÊ TA


QUÊ TA
(Song tứ bát)

Anh mời em về
Thăm quê hương anh
Vẽ tô huyền bí sắc xanh đất trời…

Anh mời em về
Giải lụa quê hương
Người ơi! Người ở! Người thương… rồi về…

Wednesday, 10 January 2018

MƠ ĐỂ SỐNGMƠ ĐỂ SỐNG
(Song lục bát)

Con tim dường như vô vọng
Đợi chi? Mong ngóng nữa gì
Tình yêu bỏ lửng xuân thì hoài hương…

Sầu một bóng – buồn hong sương
Đây cõi vô thường qua lại
Nhạt phong trần -  quanh quẩn mãi… người đông…

Tuesday, 9 January 2018

Song lục bát

  

*** Song lục bát
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5-6(v1)
1-2-3-4(v1)-5-6(v2)
1-2-3-4-5-6(v2)-7-8(v3)

1-2-3-4(v3)-5-6(v4)

Monday, 8 January 2018

Thất ngũ bát*** Thất ngũ bát
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5-6-7(v1)
1-2-3(v1)-4-5(v2)
1-2-3-4-5-6(v2)-7-8(v3)

1-2-3-4-5(v3)-6-7(v4)


Sunday, 7 January 2018

Song tứ bát*** Song tứ bát:

1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4

Saturday, 6 January 2018

Lục ngũ cửu


*** Lục ngũ cửu:
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5-6(v1)
1-2-3-4(v1)-5(v2)
1-2-3-4-5-6-7(v2)-8-9(v3)

1-2-3-4(v3)-5-6(v4)

Friday, 5 January 2018

Dĩ đề vi thủ


***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Thursday, 4 January 2018

Song Bát tứ*** Song Bát tứ
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)
1-2-3-4-5-6-7-8(v1)
1-2-3-4-5-6(v1)-7-8(v2)
1-2(v2)-3-4(v3)

Wednesday, 3 January 2018

Lưỡng đầu xà nghịch thiệt***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T
T - T - B - B - T - T- B (vần)
(lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
Lòng day 3-4-5 lay dòng