Tuesday, 24 July 2018

LẠI ĐÀNH NỢ QUÊLẠI ĐÀNH NỢ QUÊ
(Song bát lục bát)

Mưa rả rích để buồn chiều xa nhớ
Lặng một mình kiểm nợ gửi quê hương
Ngắn dài cũng được chặng đường
Bóng gầy quen thuộc - cố hương - nghẹn ngào...

Niềm thương gửi từ thủa nào quay lại
Đợi ngày về mà chờ mãi người đâu

***Song bát lục bát:
***Song bát lục bát:
câu 1: x x t x x b x T1 
câu 2: x x b x T1 x x B1 
câu 3: x b x t x B1 
câu 4: x b x t x B1 x B2 


câu 5: x x t x x B2 x T2 
câu 6: x x b x T2 x x B3 

Monday, 23 July 2018

NGƯỜI MẸ ĐIÊN
NGƯỜI MẸ ĐIÊN

Lặng vẽ vuông tròn với thế gian
Mẹ như mâm hứng - cha lồng bàn
Mấy đứa con ngoan ngủ ngon giấc
Chén to, bát nhỏ lộc trời ban...

Thán vòng tạo hoá dựng cơ hàn
Thân già mục cỗi với thời gian

Sunday, 22 July 2018

CÔ GIÁO HÃY VẪN LÀ MẸ HIỀN
CÔ GIÁO HÃY VẪN LÀ MẸ HIỀN

Ầu ơ mà lặng giữa đời
Tiếng ru lắng lại nghẹn lời Mẫu ơi
Thương giọt nước mắt chảy xuôi
Thua con súc vật - hỡi người xót xa
Một kiếp nặng nghiệp Ta bà
Súc sinh, ngạ quỷ đoạ đà khó quên

Saturday, 21 July 2018

CON ĐƯỜNG CÔ ĐỘC
CON ĐƯỜNG CÔ ĐỘC

Một câu chuyện cũ
Bao năm đã ngủ
Thức dậy lúc nào
Ồn ã xôn xao…

Con đường năm đó
Đẹp từng vạt cỏ