Sunday, 30 September 2018

Thơ 10 chữ: Gieo vần ba tiếng
*** Thơ 10 chữ: Gieo vần ba tiếng 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 B1Wednesday, 26 September 2018

VÌ EM THU BUỒNVÌ EM THU BUỒN

Vì em nắng vỡ vội vàng
Cho mùa thu đến đa mang bầu trời
Vì em chiếc lá qua đời
Gầy khô tiếc nuối nụ cười hồng hoa
Vì em mây chẳng thiết tha
Trắng muôn sợi tóc than già lang thang
Vì em con nước mơ màng
Rời xa bến vắng lỡ làng nhớ nhung

Tuesday, 25 September 2018

Thơ 9 chữ: Gieo vần ba tiếng*** Thơ 9 chữ: Gieo vần ba tiếng 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9 B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9 T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9 B1


LÒNG SÔNG VÀ LÒNG NGƯỜI
LÒNG SÔNG VÀ LÒNG NGƯỜI

Dòng sông
Nước sạch
Dưới lòng
Vẫn đen...
Người khen
Họ tốt
Bên ngoài,
Nhưng trong

Monday, 24 September 2018

CÂU CHUYỆN QUẢ TIM VÀ BỘ NÃO
CÂU CHUYỆN QUẢ TIM VÀ BỘ NÃO

Đã nói rồi không thể nào giúp được
Quả tim hồng – bộ não ngược lối đi
Tim đòi yêu, còn khối óc lại thì
Day dứt bởi mãi rỉ rì xa tắp...

Tim bảo rằng: no bụng nên năng gắp
Bộ não cười: kìa nhiều mắt đang nhìn
Giằng xé nhau lồng ngực tức căng phình
Sợi thần kinh đình công căng ghê gớm...

Sunday, 23 September 2018

Thơ 8 chữ: Gieo vần ba tiếng*** Thơ 8 chữ: Gieo vần ba tiếng 
1-2-3-4-5-6-7-8 B1
1-2-3-4-5-6-7-8 B1
1-2-3-4-5-6-7-8 T1
1-2-3-4-5-6-7-8 B1NGẮM TRĂNG
NGẮM TRĂNG

Trung thu trăng vửa mới tròn
Như nàng thiếu nữ tuổi son ngọt ngào
Sợi tình lặng lẽ gửi trao
Ai người đón nhận, ai nào trông trăng
Dài đêm một bóng chị Hằng
Trần gian một bóng yêu bằng lời thơ
Vòng tay trần tục luôn chờ
Khát mơ đến tận loã lồ đáy sông

Friday, 21 September 2018

THU LUTHU LU
(Thất ngôn)

Chuyển thu cái lạnh cứ se se
Cảnh vật đìu hiu khác tiết hè
Ai đi - chẳng thấy nào ai nhỉ?
Thơm trà - đâu kẻ - khách vắng hoe
Buồn rứa - tơ hồng thu vòi quặp
Chán sao? Điếu thuốc giết đời... nhè

Wednesday, 19 September 2018

Thơ 7 chữ: Gieo vần ba tiếng*** Thơ 7 chữ: Gieo vần ba tiếng 
1-2-3-4-5-6-7 B1
1-2-3-4-5-6-7 B1
1-2-3-4-5-6-7 T1
1-2-3-4-5-6-7 B1

THƠ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂUTHƠ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU

Một tình yêu vừa nở
Sẽ có hai người say
Liệu có ai chua cay
Khi nhìn tình yêu ấy...

Đời sẽ luôn là vậy
Phát triển và suy vong
Phía đó đẹp cầu vồng
Nơi này dòng sông chết...

Sunday, 16 September 2018

Thơ 6 chữ: Gieo vần ba tiếng*** Thơ 6 chữ: Gieo vần ba tiếng 
1-2-3-4-5-6 B1
1-2-3-4-5-6 B1
1-2-3-4-5-6 T1
1-2-3-4-5-6 B1

MÂY GIÀ NÚI PHẢI GIÀ THÔI
MÂY GIÀ NÚI PHẢI GIÀ THÔI

Non buồn tóc trắng bởi mây giăng
Đã cỗi gì đâu lại vấn nhằng
Để gió nhiêu khê vài thứ kể
Cho sông lắm chuyện mấy khu oằn
Năm dài tủi phận trơ mầm đá
Tháng rộng hờn duyên ứa lệ vàng
Hỡi thế gian ơi oan mãi nặng
Ai người gỡ giải được không chăng?...

Saturday, 15 September 2018

Friday, 14 September 2018

Thơ 10 chữ: gieo vần tréo*** Thơ 10 chữ: gieo vần tréo
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10T1

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10B2

Thursday, 13 September 2018

Thơ 9 chữ: gieo vần tréo*** Thơ 9 chữ: gieo vần tréo
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1
1-2-3-4-5-6-7-8-9B1
1-2-3-4-5-6-7-8-9T1

1-2-3-4-5-6-7-8-9B2

Wednesday, 12 September 2018

Thơ 8 chữ: gieo vần tréo
*** Thơ 8 chữ: gieo vần tréo
1-2-3-4-5-6-7-8B1
1-2-3-4-5-6-7-8T1
1-2-3-4-5-6-7-8B1
1-2-3-4-5-6-7-8T1

1-2-3-4-5-6-7-8B2

NIỆM XƯANIỆM XƯA

Em đi cái thủa trăng ngà
Người đem nhung lụa trải ra thay đường
Ân tình níu gọi yêu thương
Rào giăng lối mộng buốt vương máu đào
Lứa đôi còn hẹn khi nào
Đò ai lạc bến vô vào bão giông
Dứt ra rời rã xuân lòng
Trăng đêm vắng gió mơ vòng tay xưa

Tuesday, 11 September 2018

Thơ 7 chữ: gieo vần tréo*** Thơ 7 chữ: gieo vần tréo

1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7T1
1-2-3-4-5-6-7B1
1-2-3-4-5-6-7T1

1-2-3-4-5-6-7B2

VÒNG TUẦN HOÀN
VÒNG TUẦN HOÀN

Ta về đâu giữa vòng quay hối hả
Dòng đời ban những đêm trắng - ngày khan
Chiều chơi vơi rơi chiếc lá khô vàng
Đâu âm điệu? - Sợi nắng tàn lặng lẽ...

Hoàng hôn buồn với nỗi buồn riêng kẻ
Hóng ngày về... nén khẽ tiếng thở sâu
Ơi nguồn cội - tủi thân đến nghẹn rầu
Ta lại giết tịch liêu cùng chiếc bóng...

Monday, 10 September 2018

Thơ 6 chữ: gieo vần tréo


           

*** Thơ 6 chữ: gieo vần tréo
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6T1
1-2-3-4-5-6B1
1-2-3-4-5-6T1

1-2-3-4-5-6B2

Sunday, 9 September 2018

Đường Luật luật Trắc, vần Bằng
***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 2:
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 2)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 1) (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Saturday, 8 September 2018

Đường Luật luật Trắc, vần Bằng
***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Sunday, 2 September 2018

Đường Luật luật Bằng vần Bằng
***  Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 2:
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 2)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 1) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)