Sunday, 28 October 2018

Tam ngôn*** Tam ngôn

 1-2-3 (B vần)
 1-2-3 (B vần)
 1-2-3 (T vần)
 1-2-3 (B vần)
 1-2-3 (T vần)
 1-2-3 (B vần)
1-2-3 (T vần)

Saturday, 27 October 2018

Nhị ngôn
*** Nhị ngôn
 1-2 (B vần)
 1-2(B vần)
 1-2T
 1-2(B vần)
 1-2T
 1-2(B vần)

KHÚC NHẠC VÔ THỜI
KHÚC NHẠC VÔ THỜI

Có nhan, có sắc sướng đời
Trẻ, già mấy lố gieo lời bướm ong
Quà to vẽ những tươi hồng
Ngấm dần, quen mất vui dòng thác tiên
Quán Bar, sàn nhảy hứng tiền
Ồn ào, náo nhiệt - bình yên xa rời...

Thả duyên tại chốn ăn chơi
Bông hoa thiên hạ còn thời ngát hương

Thursday, 18 October 2018

TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 2 vần
*** TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 2 vần
B - B - T - T - B - B - T (đối với câu dưới)
T - T - B - B - T - T - B (vần) (đối với câu trên)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần) Wednesday, 17 October 2018

SẦU ĐỜISẦU ĐỜI
(Thất ngôn)

Mặc kệ nỗi buồn, mặc kệ đau
Đời mà... vẫn thế... cuộc bể dâu
Vui thì mấy khắc... vui ấy nhỉ
Tủi lại năm canh... tủi theo hầu
Hỡi nhân thế ai rầu cùng cạn
Uống ly say bầu bạn đôi câu

Sunday, 14 October 2018

TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 3 vần*** TỨ TUYỆT LUẬT BẰNG VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 3 vần
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (vần) (đối câu 3) 
Saturday, 13 October 2018

NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT TRẮC VẦN BẰNG
*** NGŨ NGÔN BÁT CÚ LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:
T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B (vần)
B - B - B - T - T (đối câu 4)
T - T - T - B - B (vần) (đối câu 3)
T - T - B - B - T (đối câu 6)
B - B - T - T- B (vần) (đối câu 5)
B - B - B - T - T
T - T - T - B - B (vần) 

Monday, 8 October 2018

MÀU TÍM LẠC THỜIMÀU TÍM LẠC THỜI

Vẫn tìm màu tím thủy chung
Giữa đời bèo bọt mà rưng lệ buồn
Ván bài chẳng nhẽ ù xuông
Đây anh, kia ả ghen tuông lật kèo
Anh than chỉ bởi anh nghèo
Vợ anh thán khổ nên theo bóng tiền
Bác thì xa vắng triền miên
Ruộng khô, cỏ tốt ngứa điên bãi bờ

Sunday, 7 October 2018

Thơ 4 chữ: Gieo vần ba tiếng
*** Thơ 4 chữ: Gieo vần ba tiếng 
x B x T (v1)
x T x B (v1)
x B x T (tự do)
x T x B (v2) Saturday, 6 October 2018

TỨ TUYỆT LUẬT TRẮC VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 2 vần
*** TỨ TUYỆT LUẬT TRẮC VẦN BẰNG (CÓ ĐỐI) 2 vần
T - T - B - B - B - T - T (đối với câu dưới)
B - B - T - T - T - B - B (vần) (đối với câu trên)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần) Friday, 5 October 2018

Thơ tự do: Gieo vần ba tiếng*** Thơ tự do: Gieo vần ba tiếng 


THẾ LÀ… THẾ THÔI…
THẾ LÀ… THẾ THÔI…

Thế là cất bước em đi
Xe hoa pháo nổ vu quy bái đường
Thế là đẹp mộng uyên ương
Theo chồng bỏ lại tình vương quê rồi
Thế là cỗ rộ xóm tôi
Chén ba chén bẩy đông vui mấy chừng
Thế là váy cưới đã trưng
Bạn bè rôm tụ chúc mừng nơi em

Tuesday, 2 October 2018

KẾT BẠN THÔI NÀOKẾT BẠN THÔI NÀO

Chén tửu nâng lên liệu hết sầu
Chi bằng kết bạn kiếm tình sâu
Gieo vần thỏa sức rời non biển
Thả chữ nuôi tâm vỗ sóng cầu
Mặc khách đâu rồi buông tiếng ngọc
Anh tài đó hả tiếp lời châu
Thuyền quyên dải phận lời thơ nở
Hội nhóm hoan ca rộn sắc mầu...