Monday, 17 February 2020

TRĂNG NONTRĂNG NON
(Chiết tự khoán thủ)

Thư anh viết nói sẽ mau về
Rất muốn đôi mình đẹp nhất quê
Ấy vậy mà chờ không thấy bóng!
Nhưng sao vẫn đợi hứng nhiêu khê?
Gom đầy kỉ nệm cho trăng khóc
Nhặt những ngày xưa để gió thề

Oán hận nhiều dần mai mốt thấy
Nào nằm úp xuống lĩnh roi đê…

17-02-2020
Nguyên Hữu


No comments :

Post a Comment