Sunday, 22 March 2020

TÌM MỘNG
TÌM MỘNG

Nghèo đói
Vẫn tới
Mộng hoa
Còn xa…

Lặng lẽ
Cười khẽ
Xa… buồn
Thê lương…


Cứ tưởng
Là hướng
Kim tiền
Sướng điên…

Nhào đến
Tìm kiếm
Đắng lòng
Khổ không?...

Giấc mộng
Chẳng giống
Chán đời
Buông xuôi…

22-03-2020
Nguyên Hữu

No comments :

Post a Comment