Showing posts with label Song bát lục bát. Show all posts
Showing posts with label Song bát lục bát. Show all posts

Tuesday, 24 July 2018

LẠI ĐÀNH NỢ QUÊLẠI ĐÀNH NỢ QUÊ
(Song bát lục bát)

Mưa rả rích để buồn chiều xa nhớ
Lặng một mình kiểm nợ gửi quê hương
Ngắn dài cũng được chặng đường
Bóng gầy quen thuộc - cố hương - nghẹn ngào...

Niềm thương gửi từ thủa nào quay lại
Đợi ngày về mà chờ mãi người đâu