Showing posts with label Thơ 2 chữ. Show all posts
Showing posts with label Thơ 2 chữ. Show all posts

Tuesday, 25 September 2018

LÒNG SÔNG VÀ LÒNG NGƯỜI
LÒNG SÔNG VÀ LÒNG NGƯỜI

Dòng sông
Nước sạch
Dưới lòng
Vẫn đen...
Người khen
Họ tốt
Bên ngoài,
Nhưng trong

Saturday, 25 June 2016

Friday, 29 January 2016

Sunday, 31 May 2015

CHUYẾN XE ĐỜIChàng ngồi
Cho vững
À nha…
Thiếp đưa
Chàng đến
Cuối đường

Friday, 28 November 2014

NHỬ HỒNG


NHỬ HỒNG

Hoa hồng
Tặng gái
Chưa chồng…

Nhử dây
Tơ hồng
Lẩm rẩm
Cầu may…

Thẹn chi

Thursday, 16 January 2014

CẦU NGÓI THANH TOÀNCẦU NGÓI THANH TOÀN

Rêu phong cổ kính
Phong cảnh hữu tình
Hoàng hôn bóng nước
Gợn mặt hồ xinh…

Cỏ hoa
rủng rỉnh
Cây lá lung linh
Múa ca giọt nắng