Showing posts with label Thơ Bê năm hai. Show all posts
Showing posts with label Thơ Bê năm hai. Show all posts

Sunday, 6 August 2017

NỖI NIỀM


NỖI NIỀM
(Bê năm hai)

Mùa đông về
Đi tắm thuê cây cỏ
Cơn gió...

To nhỏ cười
Lời cuộc đời xối vọng
Bong bóng...