Showing posts with label Thơ Ngũ Nhất Tứ. Show all posts
Showing posts with label Thơ Ngũ Nhất Tứ. Show all posts

Monday, 30 March 2015

CUỘC CHIẾN CỦA THỜIChiến – bại còn xảy ra
Nhiều
Kiếp quẩn hung tà…

Ngỡ xưa là ác sao
Đầu

Sunday, 29 March 2015

VÁN BÀI HẠNH PHÚCTình yêu chẳng ai đếm
Đong
Trước khi tìm kiếm…

Em thân mến – em ạ
Em