Showing posts with label Thơ Ngũ ngôn. Show all posts
Showing posts with label Thơ Ngũ ngôn. Show all posts

Friday, 3 July 2015

NÓNG

Đêm hấp nóng như rang
Ngày quay chín xóm làng
Cầu trời đừng mất điện
Khổ con trẻ khóc khan
Tội cụ già hơi thở
Thương màu xanh úa vàng