Showing posts with label Thơ Nhất Bát Nhất. Show all posts
Showing posts with label Thơ Nhất Bát Nhất. Show all posts

Saturday, 28 March 2015

KẾT THÚC MỘT TÌNH YÊU


Anh
Chắc chẳng thể nào mình thành đôi được
Nữa…

Khi
Sự hiểu nhầm đã tước đi nhân phẩm
Em…