Showing posts with label Thơ Nhất thăng cửu hối. Show all posts
Showing posts with label Thơ Nhất thăng cửu hối. Show all posts

Monday, 24 March 2014

MƯỢN EM NỤ CƯỜIỢN EM NỤỜI

Không
Em ơi
Nụời đó
Bùa mê có phải
Làm hồn tôi mê mẩn
Làm vần thơ tôi bất cẩn
Câu chữ loạn điên nhảy nhót hàng
Con tim tôi đập rộn ràng thúc hối

Monday, 21 July 2003

KHÚC TÌNH SI
Tôi
Lặng lẽ
Ngồi nhớ lại
Những chuyện ngày xưa
Th
ời thiếu nữ ngây thơ
Trong tr
ắng dại khờ làm sao