Showing posts with label Thơ Nhị kiu kiu. Show all posts
Showing posts with label Thơ Nhị kiu kiu. Show all posts

Saturday, 19 March 2016

NỤ CƯỜI


NỤ CƯỜI

Nụ cười
Sẽ bung nở khi chúng ta ngồi bên nhau
Ai đong được nụ cười rừng sâu - thành phố...

Hãy cố