Showing posts with label Thơ Tứ ngôn. Show all posts
Showing posts with label Thơ Tứ ngôn. Show all posts

Tuesday, 30 June 2015

MẸCon trai ở xa
Nhớ người mẹ già
Mà rơm rớm lệ
Nhìn những người qua
Họ đầy đủ quá
Cao sang cửa nhà…