Showing posts with label Thơ Tam bát cửu. Show all posts
Showing posts with label Thơ Tam bát cửu. Show all posts

Monday, 16 March 2020

XIN HÃY LÀ KỈ NIỆM
XIN HÃY LÀ KỈ NIỆM
(Tam bát cửu)

Anh về đi
Chúng ta chẳng còn gì ngoài kí ức
Giấu kín nhé anh! Rồi có lúc mơ về…

Những hẹn thề
Từng làm em mụ mê bao ngày-tháng
Cũng đã cho em nhiều giọt đắng vô hình…

Thursday, 5 January 2017

CỨ NGỠ LÀ…


CỨ NGỠ LÀ…
(Tam bát cửu)

Bước chân đi
Anh chưa lần nghĩ suy ngày gặp lại
Vùng trời xa: xấu hay đẹp, dải mầu nào…

Phải làm sao