Showing posts with label Thơ Tam ngôn. Show all posts
Showing posts with label Thơ Tam ngôn. Show all posts

Sunday, 28 June 2015

NHÀ DỘT


Ngôi nhà mình
Dưới bình minh
Bỗng mưa đến
Quá vô tình
Khoan mái lá
Đục linh tinh