Showing posts with label Thơ nhất tam ngũ thất. Show all posts
Showing posts with label Thơ nhất tam ngũ thất. Show all posts

Friday, 28 August 2015

MỘT CÔ DÂU – HAI ĐÁM CƯỚISay
Này tình ấy
Mưa thu đấy thấy chửa
Những giọt bên ô cửa đau lòng…

Không

Thursday, 18 December 2014

CÒN XUÂNCÒN XUÂN
(Nhất tam ngũ thất)

Em
Em có biết
Thời gian chết bên em
Khi ngoài kia ngày đêm tấp nập…

Sấp
Sấp đô dầy