Showing posts with label Thơ song tứ nhị. Show all posts
Showing posts with label Thơ song tứ nhị. Show all posts

Monday, 6 April 2015

KHÓCChết một hồn thơ
Nát một giấc mơ
Tưởng bở…

Vần điệu ngôn từ
Ý tứ kẻ hư

BUỒN CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUABước chân cuộc sống
Những ngày xây mộng
Còn không?...

Đồi khô cỏ cháy
Tìm hoài chẳng thấy