Showing posts with label Thơ song tam tứ. Show all posts
Showing posts with label Thơ song tam tứ. Show all posts

Friday, 3 April 2015

KHÔNG PHIỀN EM NỮA ĐÂU


Khu phố buồn
Và cô đơn
Khi em ra đi…

Còn lại gì
Nỗi sầu bi

Tuesday, 31 March 2015

ĐÁNH ĐỔI TÌNH YÊU


Dấu chấm hết
Tình mình chết
Anh không hối hận…

Anh chấp nhận
Anh biết phận